URU entrega diploma de Componente Docente a seis profesores